Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής

Από το 1967 οργανώνει και συντονίζει όλες τις προσπάθειες ενίσχυσης της εξωτερικής Ιεραποστολής, ενώ ταυτόχρονα μεριμνά για τη μισθοδοσία και επιδότηση κληρικών και λαϊκών που διακονούν την Ιεραποστολή στην Αφρική και την Ασία, την ανέγερση και εξοπλισμό Ι. Ναών,  την μετάφραση και εκτύπωση κατηχητικών βοηθημάτων, την επιμόρφωση στελεχών για την Ιεραποστολή με το Ιεραποστολικό Σεμινάριο και την έκδοση του ιεραποστολικού περιοδικού «Πάντα τα έθνη».

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/mission/ierapostolh.asp

«Φωνή Κυρίου»

ο κήρυγμα της Κυριακής που εκδίδεται σε 20.000.000 αντίτυπα ετησίως καί διανέμεται δωρεάν με την φροντίδα των Ι. Μητροπόλεων και Ενοριών σε ναούς όλης της χώρας και της ανά τον κόσμο ορθόδοξης Ελληνικής Διασποράς.

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/fk.asp

Σχολή Κατήχησης και επιμορφώσεως κατηχητών

Επί πενήντα συναπτά έτη εκπαιδεύει νέους που διακονούν την Εκκλησία μας ως κατηχητές.

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/kathxhsh.asp?content=content&main=frontist_ypops.htm