Πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και γνωριμίας με τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό

Λειτουργεί από το 2006 υπό την εποπτεία του Γραφείου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με ταχύρυθμα τμήματα εκμάθησης της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης,

Πολιτιστικά Προγράμματα

Σεμινάριο εκμάθησης της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας Για κληρικούς, κατηχητές και συνεργάτες προκειμένου να επικοινωνούν και να διδάσκουν τον λόγο του

Εξωτερική Ιεραποστολή

Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής Από το 1967 οργανώνει και συντονίζει όλες τις προσπάθειες ενίσχυσης της εξωτερικής Ιεραποστολής, ενώ ταυτόχρονα μεριμνά για

Προγράμματα ψηφιοποίησης

Α) ιστορικού αρχείου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ψηφιοποιήθηκαν περί τα 3.000.000 σελίδων του Ιστορικού Αρχείου της Ιεράς

ΔΩΡΗΜΑ